KH&CN TRONG NƯỚC

KH&CN TRONG NƯỚC

Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nhân giống và sản...

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu tiêu dùng các loại hoa mới có...

Phân tích mối quan hệ tiến hóa của các loài ong xã hội bắt...

Từ năm 2015 đến năm 2018, TS. Nguyễn Thị Phương Liên cùng các cộng sự tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật...

Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn ngày cho các tỉnh phía Bắc

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nói chung và cơ cấu cây trồng nói riêng đang là mục tiêu to lớn của quá trình...

Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua lai năng suất cao, chất lượng tốt...

Cà chua là loại rau quả được trồng với diện tích lớn thứ 2 trong các loại rau và được tiêu thụ nhiều nhất...

Nghiên cứu khả năng ức chế matrix metalloproteinase và thu dọn các gốc tự...

Từ năm 2015 đến năm 2018, nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ...

Khai thác và phát triển nguồn gen cá Anh vũ (Semilabeo notabilis Peters, 1881),...

Những năm gần đây nguồn lợi cá Anh vũ, Lăng chấm đã giảm sút rất nghiêm trọng, sự phân bố bị thu hẹp; môi...

Nghiên cứu đề xuất giải pháp chính sách nâng cao năng lực KH&CN của...

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời...

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các hợp chất tự nhiên sử...

Nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Duy Tân do TS. Đào Duy Quang làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu...

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng...

Mặc dù đã có nhiều quan tâm từ phía Nhà nước, cơ quan quản lý các địa phương trong vùng, nhiều văn bản, chính...

Xác định phổ, liều nơtron bằng phổ kế nơtron hình trụ lồng nhau

Việc xác định tương đương liều là một yêu cầu trong công tác an toàn bức xạ, tuy vậy với trường bức xạ nơtron...