KH&CN TRONG NƯỚC

KH&CN TRONG NƯỚC

Điều tra đánh giá vai trò và ảnh hưởng của gia đình đối với...

Trong cơ cấu xã hội, gia đình là thiết chế xã hội cơ bản đảm nhiệm các chức năng vô cùng quan trọng gồm:...

Lập bản đồ bộ gen Tôm Sú (P. monodon)

Tôm sú (Penaeus monodon) là một trong hai loài tôm nuôi chủ lực và mang lại giá trị kinh tế lớn cho Việt Nam. Trong...

Nghiên cứu, đánh giá đa dạng di truyền ốc hương (Babylonia areolata, link 1807)...

Ốc hương (Babylonia areolata Link, 1807) thuộc họ Bucinidae, lớp chân bụng Gastropoda, ngành động vật thân mềm Mollusca, phân bố ở vùng biển...

Ứng dụng di truyền số lượng và di truyền phân tử để tạo vật...

Tôm sú Penaeus monodon Fabricius (1798) được coi là một loài thủy sản nuôi kinh tế quan trọng tại nhiều nước trên thế giới....

Hoàn thiện công nghệ sản xuất Curcumin từ củ nghệ vàng (Curcuma longa) và...

Điều kiện sinh thái nước ta rất thích hợp cho cây nghệ và dứa phát triển, nguồn lao động dồi dào và nhu cầu...

Nghiên cứu sản xuất thành công hải sâm vú trắng

Từ năm 2018, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước đề tài: “Nghiên cứu...

Nghiên cứu điều kiện cổ khí hậu hình thành các trầm tích chứa dầu...

Trong thời gian từ năm 2014 đến 2018, PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng cùng các cộng sự tại Đại học Khoa học Tự nhiên đã thực hiện...

Hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị hệ thống thu thập, lưu trữ...

Telemedicine là từ kết hợp giữa “Tele” và “Medicine”, với ý nghĩa là thực hiện các chẩn đoán, điều trị, tư vấn từ xa...

Nghiên cứu phương pháp phân tích chu kỳ sống công nghệ, áp dụng đối...

Hoạt động đánh giá định giá công nghệ cũng như tư vấn chuyển giao công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc tư...

Thiết kế, tổng hợp, thử tác dụng ức chế enzym PTP1B, hoạt hóa PPAR,...

Nhằm mục tiêu thiết kế và tổng hợp được khoảng 60 dẫn chất mới trong đó có khoảng 30 dẫn chất 2,4-thiazolidindion đích với...