NHIỆM VỤ KHCN TRONG TỈNH

NHIỆM VỤ KHCN TRONG TỈNH

Xây dựng mô hình điểm ứng dụng năng lượng mặt trời cấp điện cho...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình điểm ứng dụng năng lượng mặt trời cấp điện cho Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận 2)...

Xây dựng mô hình thâm canh cây mì giống KM228,KM140 tại xã Phước Chiến

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình thâm canh cây mì giống KM228,KM140 tại xã Phước Chiến 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:...

Lịch sử địa phương tỉnh Ninh Thuận (Tài liệu dạy-học dùng trong các trường...

1) Tên nhiệm vụ: Lịch sử địa phương tỉnh Ninh Thuận (Tài liệu dạy-học dùng trong các trường THCS và THPT) 2) Tổ chức chủ...

Ứng dụng nhân rộng mô hình sản xuất cây mía KK2 tại xã Công...

1) Tên nhiệm vụ: Ứng dụng nhân rộng mô hình sản xuất cây mía KK2 tại xã Công Hải huyện Thuận Bắc 2) Tổ chức...

Xây dựng mô hình trồng Gừng trong bao tại huyện Thuận Bắc

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng Gừng trong bao tại huyện Thuận Bắc 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông...

Xây dựng mô hình luân canh cây trồng cạn (bắp lai vụ Đông Xuân...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình luân canh cây trồng cạn (bắp lai vụ Đông Xuân - Đậu xanh vụ Hè Thu)...

Xây dựng mô hình nuôi trùn quế quy mô nông hộ tại xã Phước...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình nuôi trùn quế quy mô nông hộ tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước 2) Tổ chức...

“Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất...

1) Tên nhiệm vụ: “Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất giống nho NH01-152 tại Ninh Thuận” 2)...

“Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Măng tây Ninh Thuận”

1 Tên nhiệm vụ: “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Măng tây Ninh Thuận” 2 Tên tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Tư...

“Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận rong sụn tỉnh Ninh Thuận”

1) Tên nhiệm vụ: “Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận rong sụn tỉnh Ninh Thuận” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:...