“ Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc/mỏ...

1) Tên nhiệm vụ: “ Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc/mỏ tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh...

Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Ninh Thuận

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Ninh Thuận 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đài...

Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống nho mới...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống nho mới NH01-152 theo hướng VietGAP 2) Tổ chức...