Nhiệm vụ KHCN đã đăng ký

Nhiệm vụ KHCN đã đăng ký

Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng đô thị trên...

1) Tên nhiệm vụ: Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng đô thị trên địa bàn Thành phố Phan Rang...

“Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh Thuận”

1) Tên nhiệm vụ: “Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh Thuận” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:...

Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới từ rong mơ Sargassum tại...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới từ rong mơ Sargassum tại Ninh Thuận. 2) Tổ chức chủ trì...

“Nghiên cứu đánh giá thực trạng nghề sản xuất tôm giống Ninh Thuận, đề...

1) Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng nghề sản xuất tôm giống Ninh Thuận, đề xuất mô hình cơ sở sản...

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn”

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH sở...

Xây dựng mô hình sản xuất giá thể hữu cơ từ nguồn nguyên liệu...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất giá thể hữu cơ từ nguồn nguyên liệu phụ phẩm nông, lâm nghiệp sẵn...

Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Cà Ná

1) Tên nhiệm vụ: “Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Cà Ná” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:...

Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Dê Ninh Thuận

1) Tên nhiệm vụ: “Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Dê Ninh Thuận” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty...

Giải pháp pháp lý trong việc thu hút đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận

1) Tên nhiệm vụ: “Giải pháp pháp lý trong việc thu hút đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:...

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống Nopal tại Ninh Thuận

1) Tên nhiệm vụ: Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống Nopal tại Ninh Thuận 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm...