Nhiệm vụ KHCN đã đăng ký

Nhiệm vụ KHCN đã đăng ký

Điều tra, đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để...

1) Tên nhiệm vụ: “Điều tra, đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để hạn chế quá trình thoái hóa...

Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng...

1) Tên nhiệm vụ: Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh...

Nghiên cứu nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố nguy cơ tại bệnh...

1) Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố nguy cơ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, năm...

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận tôm giống tỉnh Ninh Thuận

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận tôm giống tỉnh Ninh Thuận” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Thủy...

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nối mạng hệ thống các công trình...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nối mạng hệ thống các công trình hồ chứa thủy lợi nhằm nâng...

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Cái và khả năng...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Cái và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển...

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải hấp tại các làng nghề chế...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải hấp tại các làng nghề chế biến cá cơm khô hấp của...

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh để chế biến thức...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh để chế biến thức ăn cho gia súc từ nguyên...

Điều tra, khảo sát hiện trạng khoa học và công nghệ trên địa bàn...

1) Tên nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát hiện trạng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006-2014...

Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống nho mới...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống nho mới NH01-152 theo hướng VietGAP 2) Tổ chức...