Nhiệm vụ KHCN đang thực hiện

Nhiệm vụ KHCN đang thực hiện

“Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn...

1 Tên nhiệm vụ: “Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030, định hướng đến 2035” . 2 Tên tổ...

Nghiên cứu giải pháp quản lý, phòng ngừa hiệu quả bệnh hại trên cây...

1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu giải pháp quản lý, phòng ngừa hiệu quả bệnh hại trên cây Nha đam (Aloe vera) theo hướng an...

Chuyển giao nhân rộng quy trình nhân giống và thâm canh cây kiệu theo...

1 Tên nhiệm vụ: Chuyển giao nhân rộng quy trình nhân giống và thâm canh cây kiệu theo hướng an toàn tại huyện Ninh Sơn,...

Nghiên cứu biên soạn và phát hành tập sách “Những Đơn vị Anh hùng...

1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biên soạn và phát hành tập sách “Những Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh...

Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị...

1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nho rượu gắn với chế...

Đánh giá sức chịu tải của Sông Cái và phân vùng xả thải vào...

1 Tên nhiệm vụ: Đánh giá sức chịu tải của Sông Cái và phân vùng xả thải vào Sông Cái đến năm 2025 tầm nhìn...

Tuyển chọn và phục tráng giống tỏi Phan Rang

1 Tên nhiệm vụ: Tuyển chọn và phục tráng giống tỏi Phan Rang 2 Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nông Lâm T/p Hồ Chí...

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây Măng Tây theo hướng công...

1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây Măng Tây theo hướng công nghệ cao tại Ninh Thuận. 2 Tên tổ chức...

Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận

1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận 2 Tên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Bông...

Bảo tồn nguồn gen Nấm Linh Chi (Ganoderma) có nguồn gốc từ Vườn Quốc...

1) Tên nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen Nấm Linh Chi (Ganoderma) có nguồn gốc từ Vườn Quốc gia Phước Bình 2) Tên tổ chức...