Các thử nghiệm mới liên quan đến phương pháp khai thác CO2 được gọi là thu CO2 trực tiếp cho thấy chi phí “rút” CO2 từ khí quyển thấp hơn mức ước tính của các nhà khoa học.

Các thử nghiệm và phân tích chi phí mới nhất được thực hiện bởi Carbon Engineering, một công ty của Canada đang cố gắng thương mại hóa công nghệ khai thác CO2. Theo nghiên cứu, việc khử 1 tấn CO2 khỏi không khí ở bất cứ đâu có thể tiêu tốn từ 94 – 232 USD tùy thuộc vào sự kết hợp của các phương pháp hiện có.

Công ty Climeworks ở châu Âu cũng hoạt động trong lĩnh vực này, đã xây dựng hai cơ sở thu giữ cacbon. Cơ sở đầu tiên mỗi năm có thể khai thác 900 tấn CO2 từ không khí để sử dụng trong nhà kính. Cơ sở thứ hai hoàn thành có thể thu 50 tấn CO2 mỗi năm. Công ty dự kiến sẽ chôn lấp khí trong các tầng đá bazan sâu bên dưới bề mặt Trái Đất. Ước tính chi phí xử lý 1 tấn CO2 là 600 USD. Đó cũng là mức các nhà khoa học tại Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ dự tính khi thực hiện một nghiên cứu tương tự vào năm 2011.

Công nghệ thu CO2 trực tiếp từ không khí sử dụng các quạt lớn để thổi khí qua dung dịch kali hydroxit. Dung dịch này phản ứng với CO2 tạo thành kali cacbonat. Kali cacbonat được chuyển đổi thành cacbonat canxi dạng viên, khi được nung nóng sẽ sản sinh CO2.

Khí CO2 có thể được bơm vào các bể chứa dưới lòng đất, nhưng công ty Carbon Engineering mong muốn chuyển đổi CO2 thành nhiên liệu. Do hướng đến mục đích này, nên công ty có thể giảm chi phí khai thác cacbon từ không khí. Nếu công ty có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp của chính phủ, thì giá thành tái chế CO2 có thể thấp hơn giá tín dụng cacbon trong khuôn khổ chương trình thương mại cacbon của California.

Công ty Carbon Engineering thừa nhận rằng nghiên cứu của họ sẽ không chấm dứt được tình trạng nóng lên toàn cầu, nhưng có thể thu hẹp khoảng cách giữa nền kinh tế hiện nay và sự phụ thuộc vào nhiên liêu liệu hóa thạch với nền kinh tế trong tương lai được hỗ trợ bởi năng lượng bền vững.

 

David Keith, Giáo sư Vật lý ứng dụng và cũng là người sáng lập công ty Carbon Engineering cho rằng: “Điều này sẽ không cứu thế giới khỏi những tác động của biến đổi khí hậu, nhưng sẽ là bước tiến lớn trên con đường hướng tới nền kinh tế ít cacbon”.

N.P.D (NASATI), theo http://www.spacedaily.com/reports/Taking_CO2_out_of_the_air_is_more_economical_than_scientists_thought_999.html