NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ ĐĂNG KÝ

 1. “ Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc/mỏ tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, năm 2016 ”
 2. “Đánh giá, tuyển chọn các giống lúa mới có triển vọng hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tỉnh Ninh Thuận”
 3. “Khảo sát sai sót, sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận năm 2016 – 2017”
 4. “Khảo sát, điều tra cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017”
 5. “Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh Thuận”
 6. “Nghiên cứu đánh giá thực trạng nghề sản xuất tôm giống Ninh Thuận, đề xuất mô hình cơ sở sản xuất giống an toàn, chất lượng theo hướng VietGAP, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước”
 7. “Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn cho cây Nho, Táo tỉnh Ninh Thuận”
 8. “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đến cấp xã (vùng), huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận”
 9. “Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ, đội tàu khai thác hải sản trên vùng biển xa phù hợp với nghề cá hiện nay của tỉnh Ninh Thuận”
 10. “Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất giống nho NH01-152 tại Ninh Thuận”
 11. “Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận rong sụn tỉnh Ninh Thuận”
 12. Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống Nopal tại Ninh Thuận
 13. Chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ một số loại nấm tại tỉnh Ninh Thuận
 14. Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phát triển các mô hình nông, lâm kết hợp, góp phần phát triển rừng bền vững tại huyện Ninh Sơn và Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
 15. Địa danh ở Ninh Thuận
 16. Điều tra hệ sinh thái biển điển hình tại khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân 1 và 2
 17. Điều tra, đánh giá đặc điểm sinh thái, môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững vịnh Phan Rang và vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận
 18. Điều tra, đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để hạn chế quá trình thoái hóa đất do bị khô hạn, hoang mạc hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 19. Điều tra, khảo sát hiện trạng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006-2014 và xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn để phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030
 20. Giải pháp pháp lý trong việc thu hút đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận
 21. Khảo sát một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và đề xuất biện pháp phòng ngừa, điều trị
 22. Lịch sử địa phương tỉnh Ninh Thuận (Tài liệu dạy-học dùng trong các trường THCS và THPT)
 23. Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận.
 24. Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Ninh Thuận
 25. Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ cây măng tây (Asparagus Officinalis) trồng tại Ninh Thuận
 26. Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải hấp tại các làng nghề chế biến cá cơm khô hấp của tỉnh Ninh Thuận.
 27. Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Cái và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
 28. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nối mạng hệ thống các công trình hồ chứa thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 29. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020
 30. Nghiên cứu nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố nguy cơ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, năm 2016 – 2017
 31. Nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm thực phẩm từ cừu Ninh Thuận.
 32. Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới từ rong mơ Sargassum tại Ninh Thuận.
 33. Nghiên cứu sử dụng nước ót trong sản xuất muối thay thế một số hóa chất trong công nghiệp xử lý nước thải
 34. Nghiên cứu sử dụng tổng hợp các biện pháp sinh học để cải thiện độ phì nhiêu của đất góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của một số cây trồng chủ yếu tại Ninh Thuận
 35. Nghiên cứu ứng dụng quy trình sinh sản nhân tạo giống hàu cửa sông (crassostrea rivularis) và hàu thái bình dương (crassotrea gigas) tại Ninh Thuận
 36. Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống nho mới NH01-152 theo hướng VietGAP
 37. Phát triển mô hình đưa thông tin khoa học và công nghệ về cơ sở 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin – Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Ninh Thuận
 38. Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Ninh Thuận” cho sản phẩm táo của tỉnh Ninh Thuận
 39. Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng đô thị trên địa bàn Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 40. Ứng dụng nhân rộng mô hình sản xuất cây mía KK2 tại xã Công Hải huyện Thuận Bắc
 41. Ương nuôi tôm hùm xanh (Panulirus homarus) từ giai đoạn giống (20-30g) đến giai đoạn sắp trưởng thành (≥150g) trong bể xi-măng bằng thức ăn viên tại Ninh Thuận
 42. Xây dựng mô hình điểm ứng dụng năng lượng mặt trời cấp điện cho Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận
 43. Xây dựng mô hình luân canh cây trồng cạn (bắp lai vụ Đông Xuân – Đậu xanh vụ Hè Thu) tại xã Công Hải huyện Thuận Bắc
 44. Xây dựng mô hình nuôi trùn quế quy mô nông hộ tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước
 45. Xây dựng mô hình sản xuất giá thể hữu cơ từ nguồn nguyên liệu phụ phẩm nông, lâm nghiệp sẵn có tại Ninh Thuận.
 46. Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 47. Xây dựng mô hình thâm canh cây mì giống KM228,KM140 tại xã Phước Chiến
 48. Xây dựng mô hình trình diễn nuôi thử nghiệm con Dúi sinh sản tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
 49. Xây dựng mô hình trồng Gừng trong bao tại huyện Thuận Bắc
 50. Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh để chế biến thức ăn cho gia súc từ nguyên liệu cây mỳ, cây bắp tại huyện Ninh Sơn và huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
 51. Xây dựng mô hình xã hội học tập
 52. Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn”
 53. Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận tôm giống tỉnh Ninh Thuận
 54. Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Dê Ninh Thuận
 55. Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Cà Ná
 56. Xây dựng và chuyển giao bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho cấp xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận