TRUNG TÂM THÔNG TIN – ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH THUẬN
Địa chỉ: Số 66H, Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, Tp Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại: 0259.3922687 – 0259.3503090 Fax: 0259.3922687
Email: trungtamkhcn@ninhthuan.gov.vn