Điều tra, đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để...

1) Tên nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để hạn chế quá trình thoái hóa...

Xây dựng mô hình sản xuất giá thể hữu cơ từ nguồn nguyên liệu...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất giá thể hữu cơ từ nguồn nguyên liệu phụ phẩm nông, lâm nghiệp sẵn...

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng (Orchidaceae) đặc...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng (Orchidaceae) đặc trưng, quý hiếm tại Vườn quốc...