Nghiên cứu nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố nguy cơ tại bệnh...

1) Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố nguy cơ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, năm...

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận tôm giống tỉnh Ninh Thuận

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận tôm giống tỉnh Ninh Thuận” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Thủy...