Nghiên cứu ứng dụng Bentonite để tăng cường giữ ẩm và nâng cao dinh...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng Bentonite để tăng cường giữ ẩm và nâng cao dinh dưỡng cho đất nhằm nâng cao...

Trồng thử nghiệm cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harm) theo tiêu chuẩn GACP...

1) Tên nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harm) theo tiêu chuẩn GACP tại Ninh Thuận nhằm cung cấp nguồn...

Xây dựng và triển khai mô hình trồng rau an toàn bằng công nghệ...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai mô hình trồng rau an toàn bằng công nghệ thủy canh trong nhà màng quy...