“Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo các...

1) Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo các cấp độ rủi ro thiên tai...

Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng đô thị trên...

1) Tên nhiệm vụ: Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng đô thị trên địa bàn Thành phố Phan Rang...

“Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh Thuận”

1) Tên nhiệm vụ: “Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh Thuận” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:...

Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới từ rong mơ Sargassum tại...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới từ rong mơ Sargassum tại Ninh Thuận. 2) Tổ chức chủ trì...

“Nghiên cứu đánh giá thực trạng nghề sản xuất tôm giống Ninh Thuận, đề...

1) Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu đánh giá thực trạng nghề sản xuất tôm giống Ninh Thuận, đề xuất mô hình cơ sở sản...

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn”

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH sở...