“ Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc/mỏ...

1) Tên nhiệm vụ: “ Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc/mỏ tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh...

“Đánh giá, tuyển chọn các giống lúa mới có triển vọng hiệu quả kinh...

1) Tên nhiệm vụ: “Đánh giá, tuyển chọn các giống lúa mới có triển vọng hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều...

Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Ninh Thuận

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Ninh Thuận 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đài...