Chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ một...

1) Tên nhiệm vụ: Chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ một số loại nấm tại tỉnh Ninh...

Khảo sát một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở tôm chân trắng (Litopenaeus...

1) Tên nhiệm vụ: Khảo sát một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh...

Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ cây măng tây (Asparagus Officinalis)...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ cây măng tây (Asparagus Officinalis) trồng tại Ninh Thuận 2) Tổ chức...

Địa danh ở Ninh Thuận

1) Tên nhiệm vụ: Địa danh ở Ninh Thuận 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Ninh...

Nghiên cứu sử dụng tổng hợp các biện pháp sinh học để cải thiện...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sử dụng tổng hợp các biện pháp sinh học để cải thiện độ phì nhiêu của đất góp...

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Ninh Thuận giai...

Nghiên cứu sử dụng nước ót trong sản xuất muối thay thế một số...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sử dụng nước ót trong sản xuất muối thay thế một số hóa chất trong công nghiệp xử...

Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phát triển các mô hình nông, lâm...

1) Tên nhiệm vụ: Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phát triển các mô hình nông, lâm kết hợp, góp phần phát triển...