Hà Nội triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2018

0
134

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về việc triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội năm 2018.

Mục đích của đề án là đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) TP; thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất các SPCNCL trên địa bàn TP, khu vực phía Bắc và cả nước hình thành “chuỗi cung ứng”, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới. Triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025; xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của các Sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án. Hỗ trợ, tổ chức công nhận khoảng 30 sản phẩm trở thành SPCNCL TP Hà Nội.

Kế hoạch nhằm tổ chức xét chọn, công nhận SPCNCL TP Hà Nội và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp có SPCNCL TP; Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh; Tuyên truyền, tôn vinh và nâng cao uy tín Chương trình SPCNCL TP; Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ; Phát triển nguồn nhân lực.

Nguồn kinh phí thực hiện, gồm có nguồn kinh phí ngân sách TP cân đối từ nguồn chi nghiệp vụ của các Sở, ngành năm 2018 đã được UBND TP giao hoặc đề nghị UBND TP cấp bổ sung trên cơ sở hướng dẫn, thẩm tra của Sở Tài chính; Nguồn kinh phí doanh nghiệp đóng góp (nếu có); Các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo Kinhtedothi