Toàn cảnh Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số với hạ tầng phân tích dữ liệu lớn”

Sáng 19/10, tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia phối hợp với Viện Thông tin Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KISTI) tổ chức Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số với hạ tầng phân tích dữ liệu lớn”.

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc xây dựng hạ tầng phân tích thông tin hỗ trợ cho hoạch định chính sách khoa học và công nghệ, quản lý nghiên cứu phát triển và đầu tư công nghệ của doanh nghiệp. Thông qua đó, Việt Nam có thể rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thúc đẩy xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia dựa trên các hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định. Bên cạnh đó, Hội thảo là cơ hội tốt để tìm hiểu thực trạng hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và đề xuất những ý tưởng hợp tác giữa hai nước nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Ông Đào Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đào Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cho biết, nhằm xây dựng chính sách phát triển khoa học và công nghệ phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số mạnh mẽ, các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhà quản lý rất cần có các công cụ hỗ trợ cho quá trình hoạch định chiến lược và xây dựng chính sách dựa trên thực chứng, tức là có những hệ thống phân tích thông tin, dữ liệu lớn để đánh giá được hiện trạng khoa học và công nghệ của đất nước, xu thế phát triển của thế giới, phân tích được các tiềm năng và triển vọng của từng ngành, lĩnh vực, từ đó đề ra các chính sách phù hợp.

Tại Hội thảo, các chuyên gia Việt Nam đã trình các tham luận đề cập đến các hoạt động và dịch vụ tư vấn do các cơ quan, tổ chức cung cấp cho các doanh trong quá trình triển khai các hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó, các chuyên gia Hàn Quốc cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống hỗ trợ quản lý và đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Hàn Quốc.

Hội thảo là một phần của Dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số thông qua xây dựng hệ thống phân tích thông tin khoa học và công nghệ dựa trên dữ liệu lớn” do Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc tài trợ triển khai trong giai đoạn 2021- 2023 nhằm giúp tạo dựng nền tảng cho hoạt động hoạch định và phát triển chính sách KH&CN dựa trên thực chứng của Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của hai quốc gia thông qua kết nối nhập khẩu và xuất khẩu công nghệ dựa trên các kết quả phân tích và đánh giá về thị trường công nghệ.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN