Trong những năm gần đây ngành giấy đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Sản phẩm giấy sản xuất trong nước đã đáp ứng được một phần nhu cầu trong nước và được xuất khẩu sang một số thị trường, trong đó cả các thị trường khó tính như Mỹ và một số nước Châu Âu.

Hiện nay, với mục đích bảo vệ người tiêu dùng thì các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh đang ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là đối với các loại giấy tiếp xúc với thực phẩm. Để thử nghiệm được các chỉ tiêu này cần hệ thống máy móc hiện đại và trang bị đồng bộ như hệ thống máy quang phổ, hệ thống phòng vi sinh cũng như các thử nghiệm viên có kỹ năng thuần thục. Bên cạnh đó, các sản phẩm giấy ngày càng đa dạng về chủng loại và để kiểm soát chất lượng rất cần sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại và có tính chuyên sâu.

Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực phân tích, thử nghiệm, giám định chuyên ngành đã rất lâu song Viện vẫn chưa xây dựng và vận hành các phòng thử nghiệm, giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và ISO/IEC 17020:2012 đáp ứng được yêu cầu trong nước và hội nhập quốc tế.

Để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao về hoạt động nghiên cứu cũng như hoạt động thương mại, việc đầu tư nâng cao năng lực trong lĩnh vực thử nghiệm và giám định chất lượng sản phẩm trên nền tảng của Trung tâm phân tích và Kiểm định – Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô là rất cần thiết và phù hợp. Vì thế, nhóm nghiên cứu của Vũ Thị Kiều Loan tại Viện công nghiệp giấy và xenluylô đã thực hiện đề tài: “Nâng cao năng lực thử nghiệm và giám định các sản phẩm giấy, bột giấy và các sản phẩm có liên quan phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và ISO/IEC 17020:2012 tại Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô” từ năm 2019 đến năm 2020.

Đề tài hướng đến thực hiện các mục tiêu sau: Nâng cao năng lực thử nghiệm và giám định các sản phẩm giấy, bột giấy và sản phẩm có liên quan phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và ISO/IEC 17020:2012 tại Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô.

Sau hơn một năm triển khai, đề tài đã thu được các kết quả như sau:

  1. Đã thực hiện được việc chuyển đổi hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sang ISO/IEC 17025:2017 và đưa hệ thống vào hoạt động.
  2. Đã thiết kế, sửa chữa và mở rộng phòng thử nghiệm, bổ sung thêm trang thiết bị mới; đào tạo mới và nâng cao cho các cán bộ quản lý hệ thống, nhân viên thử nghiệm; Đã sửa đổi, hoàn thiện và xây dựng mới 44 phương pháp thử cho các sản phẩm giấy, bột giấy và các sản phẩm có liên quan.
  3. Phòng thử nghiệm của Trung tâm đã được Văn phòng công nhận chất lượng đánh giá và công nhận phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017, lĩnh vực hoá cơ, mã số VILAS 1051. Trung tâm đã cũng cấp dịch vụ thử nghiệm đối với các sản phẩm giấy, bột giấy và các sản phẩm liên quan. Tổng số mẫu ước đạt trên 1.250 mẫu trong giai đoạn 2019-2020.
  4. Đã xây dựng hệ thống quản lý giám định tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 và đưa hệ thống vào hoạt động.
  5. Đã thiết kế, sửa chữa phòng thử nghiệm, văn phòng giám định tại Nhà máy giấy Bãi Bằng; đầu tư trang thiết bị mới; đào tạo mới và nâng cao cho các cán bộ quản lý hệ thống, nhân viên thử nghiệm, nhân viên giám định; Đã sửa đổi, hoàn thiện và xây dựng mới 10 quy trình giám định cho các sản phẩm giấy, bột giấy và các sản phẩm có liên quan.
  6. Phòng giám định của Trung tâm đã được Văn phòng công nhận chất lượng đánh giá và công nhận có đủ năng lực giám định theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012, cho lĩnh vực nguyên liệu giấy, bột giấy và giấy loại, mã số VIAS 073. Trung tâm đã cũng cấp dịch vụ giám định đối với nguyên liệu gỗ cây và dăm mảnh gỗ. Tổng số mẫu ước đạt trên 300.000 tấn nguyên liệu gỗ trong giai đoạn 2019-2020.

Hệ thống phòng thử nghiệm và giám định đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp nâng cao chất lượng thử nghiệm, kiểm định, nghiên cứu và sản xuất của ngành, giúp kiểm soát quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 18669/2021) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI) vista.gov.vn