KH&CN TRONG NƯỚC

KH&CN TRONG NƯỚC

Sản xuất và đánh giá tác động của dịch chiết thực vật lên hoạt...

Theo tổng kết của Cục trồng trọt năm 2012, mỗi năm nước ta thất thoát khoảng 1 triệu tấn urê so với tổng nhu...

Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu compozit nhựa nhiệt dẻo/bột gỗ ứng...

Việt Nam có nguồn bột gỗ phế liệu rồi rào, giá thành rẻ, là nguyên liệu để chế tạo vật liệu compozit nhựa nhiệt...

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây bông và cây có sợi

Trong các loài cây trồng lấy sợi ở Việt Nam, có thể nói bông và kế đến là gai xanh là 2 loại cây...

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bàn cảm ứng bề mặt đa chạm và...

Theo xu hướng của thế giới hiện nay, các thiết bị điện tử sẽ được trang bị giao diện người - máy thế hệ...

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành bơm cột nước thấp,...

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu và chế tạo máy bơm trong nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài các...

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng một số polyme trên cơ sở poly...

Đất hiếm là nhóm các nguyên tố có nhiều ứng dụng quan trọng trong khoa học và kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực...

Nghiên cứu phát triển pin nhiên liệu vi sinh vật để làm chỉ thị...

Nước thải không được xử lý hoặc được xử lý không đạt yêu cầu xả ra môi trường được xem là nguyên nhân chính...

Nghiên cứu phân lập hoạt chất mangiferin từ lá cây Dó bầu Aquilaria crassna...

Cây Dó bầu Aquilaria crassna Pierrethuộc chi Dó trầm họ Trầm bao gồm 15 loài được tìm thấy ở châu Á, phân bố chủ...

Nghiên cứu tình trạng một số gen liên quan chuyển hóa, sự thay đổi...

Dioxin là hóa chất có độc tính cao nhất trong các loại chất độc mà đến nay loài người đã biết đến. Đồng thời,...

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình công nghệ tích hợp tiên...

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay ở 53/64 tỉnh thành của cả nước có khoảng 851...