Các nhà khoa học cảnh báo về sự tương tác nguy hiểm của các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật

0
9375

Kiểm soát dịch hại là một trong những tác dụng quan trọng của côn trùng trong các hệ thống nông nghiệp. Các phương pháp tự nhiên dựa vào các tác nhân kiểm soát sinh học, chẳng hạn như ong bắp cày ký sinh là một phương pháp hiệu quả cao để ngăn chặn các quần thể dịch hại với cây trồng.

 

Các biện pháp thông thường trong nông nghiệp thường bao gồm việc áp dụng các loại thuốc trừ sâu tổng hợp khác nhau (ví dụ: thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ) đồng thời, dưới dạng hỗn hợp để bảo vệ cây trồng. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn thực hành hiện nay trong đánh giá rủi ro thuốc trừ sâu đối với côn trùng kiểm soát chỉ kiểm tra tác động của từng loại thuốc trừ sâu riêng lẻ.

Sử dụng một loại ký sinh trùng cánh màng Aphelinus Bellyis (một loài phân bố toàn cầu được sử dụng rộng rãi trong kiểm soát sinh học) như một mô hình, một nhóm các nhà nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả tăng cường của thuốc diệt côn trùng nồng độ thấp (thiacloprid) khi kết hợp với nhiều loại thuốc diệt nấm (tebucaz). Nghiên cứu này nhấn mạnh tác động tiềm năng đối với tỷ lệ chết và làm tê liệt ký sinh trùng (trạng thái chắc chắn dẫn đến chết trong điều kiện tự nhiên) khi hai hợp chất này được trộn lẫn để bảo vệ cây trồng, với độc tính thuốc trừ sâu nói chung tăng khi nồng độ thuốc diệt nấm kết hợp tăng. Cả hai hợp chất này thường được trộn lẫn và được áp dụng ở nhiều loại cây trồng và khu vực trên khắp châu Âu.

Việc phơi nhiễm với thuốc diệt nấm tebuconazole dường như không ảnh hưởng đến quần thể ong ký sinh, nhưng kết hợp với thiacloprid làm tăng tác dụng độc hại của thuốc trừ sâu này. Các tác giả hy vọng nghiên cứu này (cùng với một số nghiên cứu được công bố trước đây cho thấy sự tác động hóa học tương tự ở ong) sẽ tác động đến khoa học và thực hành đánh giá rủi ro thuốc trừ sâu, và khuyến khích cách tiếp cận tích hợp hơn.

Thiacloprid thuộc về một nhóm thuốc trừ sâu được gọi là chloronicotinyl, hoặc neonicotinoids. Ba loại thuốc trừ sâu neonicotinoid khác (imidaclopridClothianidin và thiamethoxam) gần đây đã bị cấm sử dụng ở tất cả các quốc gia thành viên EU. Có khả năng là các neonicotinoids còn lại như thiaclopridsẽ được tăng sử dụng trong tương lại, do đó làm tăng nhu cầu kiểm tra tác động tiềm năng của nó đối với các côn trùng có lợi và hệ thống nông nghiệp nói chung.

Lê Hồng Vân (Theo sciencedaily)