(Truyenthongkhoahoc.vn) Qua 25 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) không chỉ giúp định hướng cho các doanh nghiệp (DN) tiếp cận toàn diện các hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh theo các chuẩn mực quốc tế thông qua các tiêu chí Giải thưởng, mà còn là công cụ hữu hiệu, tạo điều kiện cho DN hội nhập với thị trường trong và ngoài nước.

Đánh giá theo tiêu chí quốc tế

Báo cáo của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cho biết, GTCLQG được thiết lập trên cơ sở áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Balrige của Mỹ. Tiêu chí xét thưởng GTCLQG được quy định tại Điều 27 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, gồm 07 tiêu chí khắt khe, khoa học và toàn diện đánh giá mọi mặt hoạt động và kết quả của tổ chức/DN.

Tiêu chí 1 – Vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp (120 điểm): Tiêu chí này đề cập cách thức các lãnh đạo cao nhất của tổ chức chỉ đạo và duy trì hoạt động tổ chức cũng như xem xét việc điều hành tổ chức và việc thực hiện các trách nhiệm về pháp lý, đạo đức, xã hội và sự hỗ trợ đối với cộng đồng của tổ chức.

Tiêu chí 2 – Chiến lược hoạt động của tổ chức/DN (85 điểm): Tiêu chí này đề cập cách thức tổ chức xây dựng mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động, cách thức triển khai và điều chỉnh (nếu có) mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành động đã chọn và đo lường việc thực hiện

Tiêu chí 3 – Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm): Tiêu chí này nêu cách thức tổ chức thực hiện sự gắn bó, cam kết với khách hàng của mình nhằm đạt được thành công dài hạn trên thị trường. Chiến lược gắn kết này cho thấy cách thức tổ chức xây dựng một nền văn hoá định hướng vào khách hàng. Tiêu chí này cũng nêu cách thức tổ chức lắng nghe mong muốn của khách hàng và sử dụng các thông tin này để cải tiến và xác định các cơ hội cải tiến.

Tiêu chí 4 – Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm): Tiêu chí này đề cập đến cách thức tổ chức lựa chọn, thu thập, phân tích, quản lý và cải tiến dữ liệu, thông tin và tài sản tri thức, quản lý công nghệ thông tin. Tiêu chí này cũng đánh giá việc tổ chức thực hiện việc xem xét và sử dụng việc xem xét này để cải tiến hoạt động của mình.

Tiêu chí 5 – Quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm): Tiêu chí này xem xét cách thức tổ chức quản lý, xây dựng và gắn kết lực lượng lao động của mình như thế nào để sử dụng hết tiềm năng nhằm thực hiện được nhiệm vụ, chiến lược và kế hoạch hành động tổng thể của tổ chức. Tiêu chí này cũng xem xét đến khả năng đánh giá năng lực và nhu cầu về năng suất của lực lượng lao động, khả năng xây dựng một môi trường cho lực lượng lao động nhằm đạt được hiệu quả cao.

Tiêu chí 6 – Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, DN (85 điểm): Tiêu chí này xem xét cách thức tổ chức thiết kế hệ thống làm việc của mình; cách thức tổ chức thiết kế, quản lý và cải tiến các quá trình chính của mình để thực hiện công việc nhằm đem lại giá trị cho khách hàng, đạt được thành công và sự phát triển bền vững cho tổ chức. Tiêu chí này cũng xem xét sự sẵn sàng của tổ chức đối với các trường hợp khẩn cấp.

Tiêu chí 7 – Kết quả hoạt động của tổ chức, DN (450 điểm): Tiêu chí này xem xét kết quả thực hiện và việc cải tiến của tổ chức trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính như: Các kết quả hoạt động về sản phẩm, sự thoả mãn của khách hàng, kết quả tài chính và thị trường, nguồn nhân lực, kết quả tác nghiệp, điều hành và trách nhiệm xã hội. Mức độ kết quả này được so sánh với các kết quả tương ứng của đối thủ cạnh tranh và các tổ chức khác cung cấp sản phẩm tương tự.

Bảy tiêu chí GTCLQG được chia thành 18 hạng mục và thể hiện thành hơn 200 câu hỏi chi tiết. Bảy tiêu chí GTCLQG bao gồm những khía cạnh hình thành nên các nhân tố thiết yếu giúp mang lại thành công cho các tổ chức/DN. Có thể xem bảy tiêu chí GTCLQG là công cụ giúp các tổ chức/DN tìm hiểu về điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình.

Từ đó, tổ chức/DN có các biện pháp khắc phục kịp thời các thiếu sót, sai lỗi trong quá trình quản lý cũng như điều hành sản xuất kinh doanh, có các cải tiến phù hợp giúp điều chỉnh các hệ thống quản lý và đẩy mạnh chất lượng trong toàn bộ tổ chức để tạo ra sự phát triển bền vững trong vận hành tổ chức/DN.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, muốn nâng cao năng lực cạnh tranh có nhiều thứ nhưng quan trọng là năng suất, chất lượng, đặc biệt là chất lượng khi trình độ phát triển ngày càng cao, yêu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng, khắt khe hơn. Do vậy, DN Việt cần phải theo những tiêu chí quốc tế bởi điều này không chỉ góp phần chinh phục khách hàng trong nước mà còn hướng tới thị trường nước ngoài.

GTCLQG được đánh giá theo 07 tiêu chí trong đó có vai trò quan trọng của đổi mới sáng tạo. Nếu xét kỹ hơn sẽ thấy đó là yếu tố văn hóa, đạo đức DN trong sản xuất, kinh doanh. Đó còn là sự cam kết của DN với khách hàng, cộng đồng và không chỉ trong nước mà cả thế giới; không chỉ liên quan đến sản xuất, tiêu thụ, mà còn liên quan đến con người, phát triển bền vững. “Tôi mong muốn, ngày càng có nhiều DN tham gia và Giải thưởng tiếp tục không ngừng lan tỏa để phong trào năng suất chất lượng ngày càng đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của đất nước”, Phó Thủ tướng nói.

Ứng dụng công nghệ/công cụ quản lý tiên tiến tại Trung tâm R&D của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Công cụ tự đánh giá cho doanh nghiệp

Đánh giá GTCLQG, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TĐC Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh, Giải thưởng không chỉ đơn thuần là hình thức tôn vinh về chất lượng, mà còn là công cụ, biện pháp chính để thể hiện chính sách quốc gia trong lĩnh vực chất lượng. GTCLQG của Việt Nam cũng định hướng theo mục tiêu này. Ngay từ khi được triển khai từ năm 1996 đến nay, GTCLQG luôn trở thành hoạt động năng suất – chất lượng hiệu quả và liên tục tại các địa phương trong cả nước.

Theo đó, các DN khi tham dự GTCLQG, không chỉ có cơ hội được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, mà còn là dịp được tiếp cận với mô hình sản xuất kinh doanh hoàn hảo, một công cụ tự đánh giá tiên tiến trên cơ sở đối sánh hoạt động của mình với các tiêu chí của GTCLQG, để đánh giá toàn diện các hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh theo các chuẩn mực quốc tế, xác định hiện trạng của trình độ và chất lượng quản lý, xác định những thành tựu và điểm yếu, cơ hội thành công và nhiệm vụ cho tương lai, từ đó đề ra các biện pháp cải tiến và hoàn thiện thích hợp. Đây chính là giá trị cốt lõi mà Giải thưởng đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam khi họ ứng dụng mô hình GTCLQG trong quản lý tại DN.

Ngoài ra, GTCLQG chính là thước đo phát triển của mỗi DN, là công cụ, động lực để DN phát triển. Việc tham gia Giải thưởng không những giúp DN ngày càng hoàn thiện mình bằng việc áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ trên thị trường trong và ngoài nước.

Box: Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Giải Vàng GTCLQG năm 2020 cho 19 DN và tặng Giải thưởng GTCLQG năm 2020 cho 36 DN.

Giải Vàng GTCLQG năm 2020 được trao cho 19 DN gồm: 13 DN sản xuất lớn: Công ty Cổ phần Việt Úc – Bạc Liêu; Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới; Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau; Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – chi nhánh 3 tại Đồng Nai; Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi; Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam; Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam; Công ty Cổ phần Cáp điện Thịnh Phát; Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà; Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH; Công ty cổ phoà Hoá chất Việt Trì; Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế; Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Đức..