Ra mắt “Mạng R&D AI Nhật Bản”

0
166

Mạng lưới R&D AI của Nhật Bản” (Japan AI R&D network) được thành lập vào tháng 12 năm 2019 và vừa chính thức ra mắt trang web của mình (tại địa chỉ https://www.ai-japan.go.jp/en), cơ hội để cho cộng đồng R&D trí tuệ nhân tạo (AI) chia sẻ những vấn đề mới về R&D AI. Tương lai gần, mạng lưới sẽ mở rộng cho tành viên quốc tế.

Trước đó, vào ngày 16 tháng 12 năm 2019, ba viện nghiên cứu và phát triển chính của Nhật Bản đang nghiên cứu về chủ đề AI, bao gồm: AIST (Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia), RIKEN (Viện Quốc gia Nghiên cứu Vật lý và Hóa học) và NICT (Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia) đã công bố việc tạo ra Mạng R&D AI.

Sáng kiến ​​này đã đáp ứng mong muốn của chính phủ Nhật Bản trong Chiến lược AI quốc gia của họ để thấy các tổ chức khác nhau tích cực tham gia vào lĩnh vực AI hợp tác với nhau, vượt qua các rào cản thể chế, để tăng cường năng lực nghiên cứu của về AI.

Mạng lưới R&D AI của Nhật Bản nhằm tăng cường hơn nữa khả năng nghiên cứu liên quan đến AI của Nhật Bản và thúc đẩy các kết quả nghiên cứu, điều quan trọng là các trường đại học và viện nghiên cứu công phải hợp tác và bổ sung cho nhau trong khi thể hiện thế mạnh tương ứng. Đây cũng là bước đi cụ thể thực hiện “Chiến lược đổi mới tích hợp 2019” (ngày 21 tháng 6 năm 2019), “Chiến lược AI 2019-AI cho tất cả mọi người, các ngành, khu vực và chính phủ” (ngày 11 tháng 6, 2019).

Trang chính thức này sẽ giúp:

1. Truyền tải thông tin toàn diện và thống nhất về nghiên cứu và phát triển liên quan đến AI tại các trường đại học và viện nghiên cứu công ở nước ngoài và tại Nhật Bản

2. Thúc đẩy trao đổi ý kiến và hoạt động hợp tác giữa các trường đại học và viện nghiên cứu công và viện nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến AI.

3. Cung cấp thông tin cho các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu công liên quan đến các dự án nghiên cứu và phát triển của chính phủ liên quan đến AI, v.v…

4. Thúc đẩy trao đổi thông tin và ý kiến, và phối hợp các hoạt động nghiên cứu và phát triển liên quan đến AI tại các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu công.

Mạng lưới R&D AI của Nhật Bản tiết lộ danh sách 109 thực thể đã tham gia. Xung quanh ba viện sáng lập, còn có các trường đại học và viện nghiên cứu công lập của Nhật Bản. Trong bước thứ hai, không được xác định ở giai đoạn này, mạng sẽ mở ra cho các viện nghiên cứu tư nhân cũng như quốc tế.

P.A.T (NASATI), theo https://www.diplomatie.gouv.fr/ và https://www.ai-japan.go.jp/, 7/2020