Thanh niên từ 18 đến 35 tuổi có dự án khởi nghiệp ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp đều được tham gia cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn”.

Trung ương Đoàn TNCS HCM và Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) sẽ là hai đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2019.

Cuộc thi sẽ khuyến khích dự án sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, cụ thể: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề; thiết bị nông nghiệp, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng… những dự án sản phẩm có ứng dụng công nghệ 4.0.

Các dự án tham gia của thanh niên nông thôn phải đáp ứng trên cơ sở ứng dụng tài nguyên bản địa, phải có yếu tố mới, có thể phát triển thị trường, hay có tính tăng trưởng bền vững. Ngoài ra, dự án khởi nghiệp phải có ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo hợp lý, khả thi, mô hình kinh doanh sinh lợi nhuận và cách thức thực hiện và tính khả thi cao.

Các dự án đạt giải cao cuộc thi sẽ được tham gia các chương trình huấn luyện đào tạo chuyên sâu trong vòng 3 – 5 tháng tháng. Chương trình này nhằm tăng tốc dự án khởi nghiệp tài nguyên bản địa bằng sức mạnh công nghệ, nâng cao năng lực, phát triển dư án tiếp cận nhà đầu tư trong và ngoài ngước, thương mại hóa sản phẩm thành công.

Ban tổ chức cũng sẽ tài trợ 02 đến 03 dự án có sản phẩm tiềm năng, phù hợp được tham gia Hội chợ nông sản quốc tế tổ chức thường kỳ tại Thái Lan vào năm 2020. Phía BSA sẽ tư vấn, hướng dẫn cho các dự án đạt giải thưởng cuộc thi được hỗ trợ nguồn vốn từ “Quỹ quốc gia về việc làm” có đủ điều kiện vay vốn, hoàn thiện dự án kế hoạch kinh doanh để tiếp nhận được nguồn vốn này.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” là 300 triệu đồng.

Thanh niên các vùng nông trôn trên cả nước có thể đăng ký tham gia và gửi hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA (60/2 đường Lý Chính Thắng P8 Quận 3 TP.HCM) hoặc Ban thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn; – Dự án thi gửi qua email: cuocthikhoinghiep2019@gmail.com.

Hà Thế An – Khampha.vn