Trong thời gian từ tháng 12/2011 đến tháng 1/2014, nhóm nghiên cứu tại Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam do TS. Hoàng Văn Hoan làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Xây dựng và thử nghiệm quy trình công nghệ sản xuất nguyên liệu dược phẩm epigallocatechin gallat (EGCG) từ chè xanh” nhằm mục tiêu: Thiết lập, hoàn thiện và thử nghiệm công nghệ mới sản xuất catechin chè xanh với hàm lượng EGCG thô > 70% từ chè xanh phế loại với chất lượng cao và giá thành hạ; Xây dựng và thử nghiệm quy trình công nghệ phân tách sắc ký sản xuất EGCG đạt tiêu chuẩn dược dụng với giá thành sản phẩm không cao hơn sản phẩm nhập khẩu.

Một số kết quả nghiên cứu của đề tài:
1. Đã nghiên cứu cải tiến và hoàn thiện quy trình chiết catechin tổng số của chè xanh loại F bằng nước nóng quy mô 100 kg chè khô/mẻ. Đã thử nghiệm chiết 300 kg chè nguyên liệu, thu được 34,5 kg “Catechin tổng số” hiệu suất quy trình đạt xấp xỉ 12%. Catechin tổng số có tổng hàm lượng các catechin chủ yếu của chè xanh đạt > 90% trong đó hàm lượng EGCG chiếm > 50%, caffeine < 0,5% (theo phân tích HPLC).
2. Đã xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ tách EGCG lượng lớn trên hệ thống sắc ký lỏng HPLC Pilot từ “Catechin tổng số” chè xanh. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam một quy trình tách EGCG lượng lớn sử dụng hệ thống cột sắc ký phối hợp Diaion HP20 và Sephadex LH20 được xây dựng. Các thông số công nghệ đã được khảo sát, tối ưu hóa và thử nghiệm để khẳng định độ tin cậy của quy trình. Từ kết quả thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã thu được 1,4 kg EGCG95 từ nguồn nguyên liệu là 2,5 kg “Catechin tổng số”.
3. Đã xây dựng được quy trình công nghệ tinh chế, tạo sản phẩm EGCG 95% và EGCG98 % có độ tinh khiết và sự phù hợp về mặt cấu trúc của hoạt chất.
4. Đã xây dựng được dây chuyền thiết bị chiết/tách EGCG từ chè xanh với công suất chiết 100 kg chè khô/mẻ, công suất tách 25g “Catechin tổng số”/mẻ .
5. Đã xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm EGCG95. Kết quả phân tích tại Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương cho thấy sản phẩm EGCG95 được sản xuất đạt các tiêu chuẩn đã xây dựng và công bố.
6. Đã nghiên cứu độ ổn định của EGCG95 theo phương pháp lão hóa cấp tốc tốc (40oC ± 2oC và độ ẩm tương đối 75% ± 5%), kết quả cho thấy nguyên liệu EGCG95 ổn định trong hơn 24 tháng ở điều kiện bảo quản bình thường (nhiệt độ 25oC và độ ẩm tương đối 75%).
7. Đã xây dựng được phương án kinh tế kỹ thuật cho sản xuất EGCG95.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai nghiên cứu quy trình công nghệ tách sắc ký sản xuất EGCG từ chè xanh.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 13512) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

NASATI