Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

0
8145

Nhằm phát triển nuôi trồng và khai thác dược liệu, ngày 19/5/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2017/NĐ-CP về Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.

Theo đó, các chính sách đặc thù tập trung hỗ trợ như: Ưu tiên công nhận giống dược liệu; Hỗ trợ sản xuất giống dược liệu; Hỗ trợ áp dụng công nghệ nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ Thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt; Hỗ trợ nuôi trồng dược liệu tập trung.

Để được hưởng chính sách đặc thù, được hỗ trợ đầu tư cần phải đáp ứng điều kiện như: Giống dược liệu phải nằm trong danh mục giống dược liệu được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống mới; Dự án do tổ chức ngoài công lập và cá nhân đầu tư nuôi trồng dược liệu tập trung phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận đầu tư hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Vùng nuôi trồng dược liệu phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chủ đầu tư phải có cam kết đầu tư vốn đối ứng để thực hiện các hạng mục trong dự án được duyệt. Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/7/2017

Văn Khang