Hội nghị thường niên Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN

0
9310

Trong 2 ngày 16 và 17/6 , tại TP Đà Lạt, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ XV của Liên hiệp thư viện năm 2017 nhằm tăng cường hợp tác, phát triển nguồn tin giữa các cơ quan thông tin thư viện Việt Nam.

Hội nghị lần thứ XV có sự tham dự của Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch; Ông Lê Xuân Định, Cục trưởng  Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Ông Tạ Bá Hưng, Chủ tịch Liên hiệp thư viện Việt Nam; cùng với hơn 160 đại biểu đại diện cho 80 đơn vị gồm thư viện công cộng, thư viện các trường đại học, thư viện các viện chuyên ngành và các trung tâm thông tin KH&CN trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao hoạt động của Liên hợp. Ông cho biết: “Sự ra đời và phát triển của Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin điện tử đóng vai trò quan trọng nhằm giải quyết những khó khăn về nguồn lực thông tin KH&CN. Thông qua việc bổ sung các nguồn tin điện tử cho các thư viện ở Việt Nam, Liên hiệp thư viện góp phần tăng cường việc chia sẻ nguồn lực, sử dụng hiệu quả kinh phí bổ sung tài liệu và tập hợp trong một tổ chức để đàm phán với các nhà xuất bản, nhà phân phối cơ sở dữ liệu”.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh chỉ đạo: “Trong thời gian tới công tác phát triển nguồn tin KH&CN cần tập trung giải quyết các vấn đề về đảm bảo tạo lập được nguồn tin KH&CN trong nước đầy đủ và cập nhật, đồng thời bổ sung được các nguồn tin KH&CN của quốc tế cho tất cả các viện, trường, tổ chức KH&CN trong cả nước một cách lâu dài và bền vững”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm:

– Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Liên hợp trong năm 2016-2017;

– Tình hình bổ sung và kết quả sử dụng cơ sở dữ liệu Proquest của các đơn vị thành viên; Đánh giá hiệu quả khai thác và sử dụng CSDL ScienceDirect đối với các đơn vị thụ hưởng;
– Trình bày và thảo luận về Đề án phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

– Thảo luận về định hướng hoạt động của Liên hợp thư viện trong thời gian tới, nhằm góp phần xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa và phát triển bền vững Liên hợp;

– Thảo luận và quyết định việc đặt mua cơ sở dữ liệu của Liên hợp thư viện trong năm 2017-2018;
– Giới thiệu một số dịch vụ tài liệu điện tử mới về KH&CN của các nhà cung cấp quốc tế.
Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN chính thức thành lập từ năm với 26 thành viên ban đầu nhằm chia sẻ việc bổ sung và khai thác nguồn tin KH&CN đến nay Liên hợp đã thu hút được gần 100 thành viên. Sau 13 năm chính thức đi vào hoạt động với 15 Hội nghị toàn quốc được tổ chức, Liên hợp đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn tin KH&CN cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực thông tin cho các cơ quan thông tin thư viện Việt Nam.

PTT