Orion Weller và các cộng sự tại Đại học Johns Hopkins (ở Baltimore, Maryland) đã phát triển một thuật toán AI cho thấy độ chính xác cao trong việc xác định thanh thiếu niên đang trải qua những suy nghĩ và hành vi tự tử.

Nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu và xác định được các yếu tố nguy cơ liên quan đến suy nghĩ và hành vi tự tử ở thanh thiếu niên, giúp cảnh báo cho nỗ lực phòng chống tự tử. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu đã khám phá những yếu tố nguy cơ này được kết hợp với nhau, đặc biệt là ở các nhóm thanh niên lớn. AI đã mở ra những cơ hội mới cho nghiên cứu như vậy, cuối cùng có thể cải thiện các nỗ lực phòng ngừa.

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã áp dụng phân tích học máy vào dữ liệu từ một cuộc khảo sát học sinh trung học ở Utah thường được tiến hành để theo dõi các vấn đề như lạm dụng ma túy và sức khỏe tâm thần. Dữ liệu bao gồm các câu trả lời cho hơn 300 câu hỏi với hơn 179.000 học sinh trung học đã tham gia cuộc khảo sát từ năm 2011-2017, cũng như dữ liệu nhân khẩu học từ điều tra dân số Hoa Kỳ. Khảo sát bao gồm các câu hỏi về quấy rối hoặc đe dọa phương tiện truyền thông kỹ thuật số, bắt nạt tại trường, tranh luận nghiêm trọng ở nhà, giới tính, sử dụng rượu, cảm giác an toàn ở trường, tuổi và thái độ về cần sa.

Weller và cộng sự đã phát hiện ra rằng, họ có thể sử dụng dữ liệu khảo sát để dự đoán câu trả lời của từng thanh thiếu niên và cho thấy suy nghĩ hoặc hành vi tự tử với độ chính xác 91%. Độ chính xác của thuật toán mới cao hơn so với các phương pháp dự đoán được phát triển trước đây và cho thấy AI thực sự có thể cải thiện sự hiểu biết về suy nghĩ, hành vi tự tử của thanh thiếu niên, do đó có thể giúp thông báo và tinh chỉnh các chương trình và biện pháp phòng ngừa.Mai Văn Thủy (theo medicalxpress.com)