1 Tên nhiệm vụ: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo (Toxocara spp.) ở người dân tỉnh Ninh Thuận, năm 2020.
2 Tên tổ chức chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thái Phương Phiên
4 Mục tiêu nghiên cứu:

1. Xác định tỷ lệ huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/ mèo (Toxocara spp.) ở người dân bằng xét nghiệm ELISA tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2020.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo (Toxocara spp.) ở người dân tại điểm nghiên cứu.

5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

-Xây dựng phương án, tập huấn, tiền trạm điều tra, khảo sát, thu thập 1320 mẫu điều tra KAP và mẫu máu tại các Trung tâm y tế và UBND các xã thuộc các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Sơn, Bắc Ái. Xử lý, phân tích số liệu.

+ Xây dựng phương án điều tra (bộ công cụ, phỏng vấn thử nghiệm), thống kê và lập phiếu điều tra thống kê.

+ Tập huấn nghiệm vụ điều tra thống kê.

+ Tiền trạm khảo sát tại các Trung tâm y tế Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Sơn, Bắc Ái và các UBND xã thuộc các Trung tâm y tế trên

+ Tiến hành điều tra chính thức, các phiếu sau khi điều tra xong sẽ được nhập vào phần mềm Epidata và sử dụng phần mềm STATA SE.0 để phân tích số liệu tìm ra các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê (P <0,05).

+ Tiến hành thu thập mẫu máu

+ Xét nghiệm ký sinh trùng (IgG) miễn dịch bán tự động (TOXOCARA)

+ Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser

+ Xử lý, phân tích số liệu

– Đề xuất các giải pháp.

-Báo cáo tổng kết

6 Lĩnh vực nghiên cứu: 30109 – Bệnh học
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

–      Báo cáo tổng kết nghiên cứu:

+ Báo cáo tổng kết tỷ lệ huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo và một số yếu tố liên quan người dân tại tỉnh Ninh Thuận, 2020.

+ Phân tích sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05) để tìm ra các yếu tố liên quan làm tăng tỷ lệ huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo ở người dân tỉnh Ninh Thuận.

-Có một bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành Y tế (Tạp chí Phòng chống bệnh Sốt rét và các bệnh Ký sinh trùng hoặc trong những tạp chí Y học thực hành, Y học dự phòng, Y học thành phố Hồ Chí Minh).

8 Thời gian thực hiện: 6 tháng (từ tháng  5 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020)