Nhiệm vụ KHCN đang thực hiện

Nhiệm vụ KHCN đang thực hiện

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô (Invitro) nhân giống Nha đam sạch bệnh...

1 Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô (Invitro) nhân giống Nha đam sạch bệnh và xây dựng mô hình sản xuất chuyên canh...

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống xương rồng nopal (Opuntia spp) tại...

1 Tên nhiệm vụ: Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống xương rồng nopal (Opuntia spp) tại tỉnh Ninh Thuận 2 Tên tổ chức chủ trì:...

Bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen bò Tót lai F1 giữa bò...

1 Tên nhiệm vụ: Bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen bò Tót lai F1 giữa bò cái nhà (Bos taurus) và bò tót...

Tổng kết thực tiễn, phân tích, dự báo xu hướng biến đổi và đề...

1 Tên nhiệm vụ: Tổng kết thực tiễn, phân tích, dự báo xu hướng biến đổi và đề xuất các giải pháp xây dựng, phát...

“Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực...

1 Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới...

Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn tài liệu dân ca Chăm, triển khai thực...

1 Tên nhiệm vụ: Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn tài liệu dân ca Chăm, triển khai thực nghiệm dạy và học ở cấp Trung...

Nghiên cứu nhân giống và phát triển các sản phẩm từ hạt “ Chuối...

1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu nhân giống và phát triển các sản phẩm từ hạt “ Chuối cô đơn” tỉnh Ninh Thuận 2 Tên tổ chức...

Khảo sát trữ lượng nguồn nguyên liệu Dây khai; đánh giá tính an toàn...

1 Tên nhiệm vụ: Khảo sát trữ lượng nguồn nguyên liệu Dây khai; đánh giá tính an toàn và tác dụng chính của “Cao Khai”...

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính...

1 Tên nhiệm vụ: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo (Toxocara...

“Trồng thử nghiệm hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận...

1 Tên nhiệm vụ: “Trồng thử nghiệm hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận theo hướng VietGAP” 2 Tên tổ chức chủ trì:...