NHIỆM VỤ KHCN TRONG TỈNH

NHIỆM VỤ KHCN TRONG TỈNH

Nghiên cứu giải pháp quản lý, phòng ngừa hiệu quả bệnh hại trên cây...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu giải pháp quản lý, phòng ngừa hiệu quả bệnh hại trên cây Nha Đam (Aloe vera) theo hướng...

Ứng dụng tem điện tử thông minh trong việc truy xuất nguồn gốc cho...

1) Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tem điện tử thông minh trong việc truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm đặc thù của...

Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:Viện nghiên...

Tổng kết thực tiễn, phân tích, dự báo xu hướng biến đổi và đề...

1) Tên nhiệm vụ: Tổng kết thực tiễn, phân tích, dự báo xu hướng biến đổi và đề xuất các giải pháp xây dựng,...

Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước...

Xây dựng và vận hành mô hình tổ chức và quản lý hoạt động...

1 Xây dựng và vận hành mô hình tổ chức và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh...

Quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận ”Măng tây Ninh Thuận”

1) Tên nhiệm vụ:  Quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận ''Măng tây Ninh Thuận'' 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công...

Khảo sát trữ lượng nguồn nguyên liệu Dây khai; đánh giá tính an toàn...

1) Tên nhiệm vụ: Khảo sát trữ lượng nguồn nguyên liệu Dây khai; đánh giá tính an toàn và tác dụng chính của ''Cao...

Nghiên cứu, biên soạn và phát hành tập sách những đơn vị Anh hùng...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, biên soạn và phát hành tập sách những đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP)...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để  bảo quản một số loại...