1) Tên nhiệm vụ:  Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất giống nho NH01-152 tại Ninh Thuận
2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Bông & Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Văn Phước
4) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:
Mục tiêu:
Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống nho NH01-152 làm cơ sở khoa học để ban hành quy trình kỹ thuật thâm canh được công nhận tạm thời tại Ninh Thuận.
Nội dung chính:

Nội dung 1: Xác định một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống nho NH01-152 tại Ninh Thuận.

1.1. Xác định công nghệ tưới nước tiết kiệm phù hợp trên giống nho NH01-152 tại Ninh Thuận.

1.2. Xác định kỹ thuật sử dụng phân bón phù hợp với công nghệ tưới nước tiết kiệm trên giống nho NH01-152 tại Ninh Thuận.

1.3. Xác định kỹ thuật cắt cành tạo quả trên giống nho NH01-152 trong điều kiện tưới nước tiết kiệm tại Ninh Thuận.

1.4. Ứng dụng công nghệ bao chùm quả cho giống nho mới NH01-152 tại Ninh Thuận.

1.5. Xác định biện pháp kỹ thuật tỉa quả, tạo chùm thích hợp cho giống nho NH01-152 tại Ninh Thuận.

1.6. Đánh giá hiệu quả của một số loại thuốc phòng trừ sâu bệnh hại trên giống nho NH01-152 trong điều kiện tưới nước tiết kiệm tại Ninh Thuận.

Nội dung 2: Xây dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cho giống nho NH01-152 tại Ninh Thuận.

Trình diễn mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cho giống nho NH01-152, với quy mô và địa điểm như sau:

0,3 ha tại xã Thành Hải-TP. Phan Rang Tháp Chàm;

1,0 ha tại xã An Hải, huyện Ninh Phước và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải .

Nội dung 3: Hội thảo và tập huấn về quy trình trồng giống nho NH01-152 ứng dụng tiến  bộ khoa học kỹ thuật tại Ninh Thuận.

Tổ chức 3 cuộc hội thảo đầu bờ (50 người/cuộc).

Tổ chức 3 lớp tập huấn, 2 ngày/lớp (50 người/lớp).
5) Lĩnh vực nghiên cứu:
40104 – Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
6) Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp thực nghiệm khoa học

Thực nghiệm tự nhiên nhằm xác định một số biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống nho NH01-152 tại Ninh Thuận. Các thí nghiệm được tiến hành ngoài đồng ruộng, bố trí theo phương pháp tiêu chuẩn đã được mô tả bởi A.A. Gomez và K.A. Gomez, 1984

Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm

Trên cơ sở kế thừa từ kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống nho mới NH01-152 theo hướng VietGap” thực hiện từ năm 2013-2016. Kết quả của đề tài đã xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất nho giống mới NH01-152 tại Ninh Thuận.

Đồng thời, trên cơ sở từ các kết quả nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống nho NH01-152 trong điều kiện tưới nước tiết kiệm. Dự án sẽ xây dựng mô hình trình diễn trong điều kiện tưới nước tiết kiệm

Phương pháp xử lý số  liệu

– Số liệu được phân tích theo phương pháp phân tích phương sai (Anova); T-test; độ lệnh chuẩn bằng phần mềm thống kê sinh học Mstatc và Excel.
7) Kết quả dự kiến:

– Mô hình thâm canh giống nho NH01-152 : 1,3 ha mô hình, tiết kiệm nước ≥ 30%, độ Brix đạt 16-18%, chống chịu sâu bệnh khá, hợp thị hiếu, vỏ quả dày, màu sắc đẹp, thịt quả chắc, có hương vị đặc trưng. Hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 15% so với giống nho Red Cardinal.

– Quy trình kỹ thuật thâm canh giống nho mới NH01-152 tại Ninh Thuận:  Quy trình kỹ thuật canh tác giống nho NH01-152 được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành tạm thời (Sau khi đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại Đạt trở lên.

– Bài báo: Giới thiệu được thông tin về giống nho mới NH01-152. Ít nhất 1 bài/tạp chí thông tin địa phương, Trung ương

– Tài liệu hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất giống nho NH01-152 : Giới thiệu về các tiến bộ kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nho NH01-152 đăng trênWebsite của Sở KH&CN Ninh Thuận
8) Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:
Bắt đầu:  tháng 7 năm 2017
Kết thúc: tháng 7 năm 2019