1) Tên nhiệm vụ: Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng đô thị trên địa bàn Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm công nghệ thông tin địa lý, Trường ĐH Bách khoa T/p Hồ Chí Minh

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

  1. ThS. Lưu Đình Hiệp
  2. ThS. Lưu Nguyễn Thu Cúc
  3. KS. Thiều Quang Hà
  4. KS. Lê Thị Dung
  5. KS. Tạ Minh Tuấn
  6. KS. Hải Quốc Nghĩa
  7. KS. Trần Phú Cường
  8. KS. Trần Lập Phong
  9. KS. Phạm Thị Mỹ Tho
  10. KS. Trần Thanh Long

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý HTKT đô thị, đặc biệt là công trình ngầm, trên cơ sở kế thừa kết quả khảo sát và điều tra dữ liệu của dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin (GIS) trong việc điều tra, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ngầm đô thị trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận” nhằm giúp cho Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận và Phòng Quản lý đô thị có thể thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước một cách hiệu quả, kịp thời và chính xác.

Mục tiêu cụ thể

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu GIS chuyên đề về HTKT đô thị tại Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

Xây dựng phần mềm ứng dụng với các chức năng phục vụ tác nghiệp liên quan đến công tác quản lý HTKT đô thị tại Sở Xây dựng và Phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

Khóa đào tạo chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực cho cán bộ Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để vận hành, khai thác hệ thống.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu GIS chuyên đề về HTKT ngầm đô thị tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm theo đúng quy định, quy chuẩn của nhà nước ban hành về dữ liệu GIS.

Xây dựng nên hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý HTKT ngầm đô thị (Desktop, WebGIS, App).

Đề ra quy định khung liên quan đến cơ chế quản lý, vận hành hệ thống cũng như chia sẻ, cập nhật, tích hợp dữ liệu phù hợp với điều kiện về hạ tầng, nhân lực công nghệ thông tin và đảm bảo an ninh và an toàn dữ liệu của hệ thống.

Đào tạo chuyển giao nâng cao năng lực cho cán bộ Sở Xây Dựng và các đơn vị liên quan đến vận hành, khai thác hệ thống gồm: Đào tạo cán bộ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, Đào tạo cán bộ vận hành phần mềm, WebGIS

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 11/2017 .            Kết thúc: tháng 7/2018

7) Kinh phí thực hiện: 3.279 triệu đồng ; trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:       3.279 triệu đồng

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 triệu đồng.

8) Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 2019-259-05/KQNC Cấp ngày: 23/4/2019