Nhiệm vụ KHCN đã đăng ký

Nhiệm vụ KHCN đã đăng ký

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP)...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để  bảo quản một số loại...

CHUYỂN GIAO, NHÂN RỘNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG VÀ THÂM CANH KIỆU THEO HƯỚNG...

1) Tên nhiệm vụ: Chuyển giao, nhân rộng quy trình nhân giống và thâm canh kiệu theo hướng an toàn tại huyện Ninh Sơn,...

Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Chuối hột mô côi Phước...

1) Tên nhiệm vụ: "Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Chuối hột mô côi Phước Bình”.

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính...

1) Tên nhiệm vụ: “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo (Toxocara spp.)...

Đánh giá hiện trạng, dự báo đa dạng sinh học, chất lượng các thành...

1) Tên nhiệm vụ: “Đánh giá hiện trạng, dự báo đa dạng sinh học, chất lượng các thành phần môi trường tại tỉnh Ninh Thuận phục vụ phát triển...

Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Thịt bò Ninh Thuận”

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Thịt bò Ninh Thuận” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm...

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây Măng Tây theo hướng công...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây Măng Tây theo hướng công nghệ cao tại Ninh Thuận. 2) Tổ...

Trồng thử nghiệm cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harm) theo tiêu chuẩn GACP...

1) Tên nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harm) theo tiêu chuẩn GACP tại Ninh Thuận nhằm cung cấp nguồn...

Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn...

1) Tên nhiệm vụ: Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030, định hướng đến 2035. 2) Tổ...

Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp đầu tư công nhằm thu...

1) Tên nhiệm vụ: Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp đầu tư công nhằm thu hút các thành phần kinh tế...