1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình điểm ứng dụng năng lượng mặt trời cấp điện cho Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học năng lượng

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

 1. ThS. Vũ Minh Pháp
 2. TS. Nguyễn Thúy Nga
 3. KSC. Trương Quốc Thành
 4. KSC. Nguyễn Văn Thành
 5. ThS. Phạm Văn Duy
 6. KS. Nguyễn Hải Bắc
 7. ThS. Lê Quang Sáng
 8. KS. Bùi Bảo Hưng
 9. KS. Nguyễn Đình Nhựt
 10. ThS. Nguyễn Thành Hào

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

+ Mục tiêu chung:

Xây dựng cơ sở khoa học cho việc đề xuất phương hướng và các chính sách phát triển điện mặt trời tại Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng.

+ Mục tiêu cụ thể:

– Đánh giá nhu cầu phụ tải điện; nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp công nghệ và thiết bị sử dụng tiết kiệm điện năng của các cơ quan hành chính cấp tỉnh đóng trên địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

– Tính toán, lựa chọn quy mô, thiết kế, lắp đặt và đưa vào vận hành trạm điện sử dụng năng lượng mặt trời nối lưới tại khu vực Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

 • Lắp đặt 01 Mô hình trạm điện mặt trời nối lưới công suất 14.8 kWp. Theo dõi hoạt động của trạm từ trung tâm điều khiển hiển thị trên màn hình LCD
 • Lắp đặt 01 Bộ tích điện để duy trì điện (trong trường hợp bị mất điện lưới) cho cổng thông tin điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận (theo hướng đơn giản, tiết kiệm, dễ vận hành, sử dụng…)
 • Xây dựng 01 bộ Tài liệu thiết kế và hướng dẫn vận hành trạm điện mặt trời nối lưới tại Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận, bao gồm: Kết quả khảo sát thiết kế mô hình; Tổng hợp hiện trạng cung cấp và sử dụng điện và giải pháp tiết kiệm điện năng tại các cơ quan hành chính, công sở trên địa bàn thành phố; Kết quả khảo sát và đề xuất các thiết bị tiêu thụ điện tại Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cần thay thế, sử dụng để tiết kiệm điện hiệu quả; Bộ tài liệu thiết kế tính toán chi tiết; Báo cáo phân tích kinh tế – kỹ thuật hoạt động của mô hình.
 • 01 Bài báo đạt yêu cầu về chất lượng bài báo và được chấp thuận đăng trên Trang Web Viện KHNL; Tuyển tập Hội nghị Khoa học quốc tế lần thứ 3 Phát triển năng lượng bền vững (10/2013) (ISBN: 978-604-913-137-0

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 801/2012. Kết thúc tháng 7/2013

7) Kinh phí thực hiện.: 1.934,41 triệu đồng, trong đó:  

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:         1.934,41 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 triệu đồng .

8) Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 39. Cấp ngày: 06/08/2014