1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin – Ứng dụng tiến bộ KH&CN Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Trần Lập Kim – Chủ nhiệm

ThS. Trương Xuân Cường

Nguyễn Lê Lương Phúc Trình

ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Bá Lộc

Thái Quốc Phong

Huỳnh Văn Hiếu

Nguyễn Thị Thanh Vi

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ xây dựng được mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP tạo tiền đề cho việc mở rộng quy mô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Tiếp nhận công nghệ chuyển giao và xây dựng được mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP ứng dụng cho 08 loại rau (Cải xanh, Cải bẹ, Cà chua, Hành lá, Dưa leo, Cà rốt, Súp lơ, Cà pháo) với quy mô : 8 nhà lưới 500m2/nhà và 80 ha ngoài đồng

– Đào tạo 06 kỹ thuật viên nắm vững quy trình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP trong nhà lưới và ngoài đồng. Tổ chức tập huấn qui trình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP cho 1.200 lượt nông dân tham gia dự án nắm vững được quy trình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP trong nhà lưới và ngoài đồng.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 9 năm 2011             Kết thúc: tháng 10 năm 2014

7) Kinh phí thực hiện:         3.200 triệu đồng