1) Tên nhiệm vụ: Chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ một số loại nấm tại tỉnh Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin – Ứng dụng tiến bộ KH&CN Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

ThS. Trần Văn Khang – Chủ nhiệm

ThS. Lê Hồng Vinh

Phạm Văn Tuyến

Trần Lập Kim

Nguyễn Thị Nhị Quỳnh

Lương Thị Mai Hương

Hàng Duy Khải

Huỳnh Văn Hiếu

Lê Thị Bích Thủy

Nguyễn Thị Hồng Hoàng

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất các loại nấm ăn và nấm dược liệu nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân từ việc tận dụng các phụ phế phẩm nông, lâm nghiệp. .

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Tiếp nhận công nghệ chuyển giao và hoàn thiện quy trình sản xuất 4 loại nấm (nấm rơm, nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm linh chi) từ khâu tuyển chọn, bảo quản và nhân giống nấm đến khâu sản xuất nấm thương phẩm.

– Hình thành một cơ sở nhân giống nấm cấp I, cấp II và cấp III ở quy mô công nghiệp, có công suất 4 tấn giống thương phẩm/năm, bảo đảm chất lượng tại Ninh Thuận.

– Xây dựng 8 điểm trình diễn (01 điểm trồng nấm tập trung; 07 điểm trồng nấm phân tán) tại các huyện, thành phố và tại đơn vị tiếp nhận dự án…

– Đào tạo 02 kỹ sư và 08 kỹ thuật viên của Trung tâm làm chủ được công nghệ nhân giống và nuôi trồng 04 loại nấm. Đào tạo 10 kỹ thuật viên địa phương tại 04 huyện, thành phốvà tổ chức tập huấn và chuyển giao qui trình nuôi trồng 04 loại nấm đến các hộ trồng nấm trên toàn tỉnh.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 4 năm 2011             Kết thúc: tháng 4 năm 2014

7) Kinh phí thực hiện:         2.700 triệu đồng