1) Tên nhiệm vụ: Khảo sát một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và đề xuất biện pháp phòng ngừa, điều trị

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nha Trang

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

TS Phạm Quốc Hùng – Chủ nhiệm

PGS.TS Đỗ Thị Hòa

Ths. Nguyễn Thị Thùy Giang

Ths. Lê Thành Cường

Ths. Đặng Thị Đoan Trang

Ths. Phan Văn Út

Ths. Huỳnh Minh Khánh

Ths. Dư Ngọc Tuân

Ths. Dương Ngọc Tân

Ths. Phan Phương Uyên

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Xác định được một số tác nhân gây chết cao thường gặp, đặc điểm dịch tể học, tác nhân chính gây ra các bệnh này ở tôm chân trắng nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận. Từ đó đề xuất các giải pháp chuẩn đoán, quản lý, phòng và trị bệnh thích hợp.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Đã xác định được 12 loại bệnh chính gây chết tôm thương phẩm tại Ninh Thuận và khảo sát đặc điểm dịch tể học đối với 3 loại bệnh gây chết và thường gặp là : Hội chứng đỏ thân, hội chứng hoại tử gan tụy và hội chứng chậm lớn

– Xác định được các yếu tố môi trường không phải là tác nhân chính gây chết cao, ngoài ra cũng không xác định được mối liên quan giữa các yếu tố môi trường thủy lý-hóa sinh trong ao nuôi và sự xuất hiện bệnh nguy hiểm ở tôm chân trắng trong ao nuôi.

– Thử nghiệm phòng và trị bệnh gây chết cao và thường gặp ở tôm chân trắng nuôi thương phẩm  và đề xuất hướng sử dụng 2 loại kháng sinh Norfloxacin và Doxyxylin và 02 chất bổ sung giúp tăng cường sinh trưởng và sức đề kháng bệnh ở tôm thương phẩm chân trắng là khoáng Selenium và Mannan Oligosacharide (MO)

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 6 năm 2013             Kết thúc: tháng 12 năm 2015

7) Kinh phí thực hiện:         822,300 triệu đồng