1) Tên nhiệm vụ: Điều tra hệ sinh thái biển điển hình tại khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân 1 và 2

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Hải dương học

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

PGS TS Bùi Hồng Long – Chủ nhiệm

TS Hồ Văn Thệ

TS Lê Đình Mầu

KS Hứa Thái Tuyến

TS Võ Văn Quang

CN Ngô Mạnh Tiến

ThS Nguyễn Văn Bình

ThS Nguyễn Xuân Hòa

ThS Lê Thị Vinh

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Xây dựng phong cơ bản về hệ sinh thái biển điển hình tại khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2

– Xem xét xu thế biến đổi hệ sinh thái điển hình tại khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Tập tài liệu tổng quan về điều kiện tự nhiên (khí hậu, thủy văn, tai biến thiên nhiên,…); hiện trạng biến động bờ biển, cửa sông; điều kiện môi trường nước, trầm tích, hệ sinh thái san hô, thực vật biển, sinh vật đáy, sinh vật phù du

– Bộ số liệu điều tra khảo sát về điều kiện thủy văn động lực, môi trường sinh thái, đa dạn sinh học ở 02 khu vực Phước Dinh và Vĩnh Hải

– Xây dựng bộ bản đồ số phân bố hệ sinh thái biển và CSDL GIS.

– Bước đầu xem xét xu thế biến đổi hệ sinh thái điển hình tại khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 6 năm 2013             Kết thúc: tháng 12 năm 2015

7) Kinh phí thực hiện:         1183738000 đồng