1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ cây măng tây (Asparagus Officinalis) trồng tại Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nha Trang

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

TS Vũ Ngọc Bội – Chủ nhiệm

TS Thái Văn Đức

TS Mai Thị Tuyết Nga

ThS Phạm Văn Đạt

ThS Nguyễn Thị Mỹ Trang

ThS Trần Văn Vương

ThS Lê Phương Chung

ThS Vũ Lệ Quyên

ThS Đỗ Trọng Sơn

ThS Trần Thị Huyền

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm mới từ cây măng tây trồng tại Ninh Thuận nhằm nâng cao giá trị, mở rộng đầu ra tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển vùng trồng cây măng tây trên đại bàn tỉnh

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Khảo sát, đánh giá về công nghệ sơ chế, chế biến bảo quản và sản lượng măng tây tại Ninh Thuận

– Nghiên cứu thành phần hóa học và đặc điểm biến đổi măng tây sau thu hoạch

– Nghiên cứu xây dựng quy trình sơ chế, bảo quản măng tây và quy trình chế biến một số sản phẩm từ măng tây như: măng tây sấy khô, măng tây muối chua đóng hộp , trà túi lọc măng tây, thực phẩm chức năng,…

– Xây dựng quy trình công nghệ tách chiết và tinh sách các chất có hoatjtinhs sinh học từ măng tây

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 5 năm 2013             Kết thúc: tháng 4 năm 2015

7) Kinh phí thực hiện:         962,550 triệu đồng