1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sử dụng nước ót trong sản xuất muối thay thế một số hóa chất trong công nghiệp xử lý nước thải

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

KS Hoàng Ngọc Minh – Chủ nhiệm

CN Nguyễn Hoàng

ThS Nguyễn Thị Kim Chánh

TS Phạm Đức Thịnh

Ths Trần Nguyễn Hà Vy

KS Nguyễn Ngọc Linh

CN Trương Hải Bằng

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Tận dụng nước ót trong sản xuất muối công nghiệp

– Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất Mg(OH)2 và nghiên cứu ứng dụng nước ót trong sản xuất muối thay thế một số hóa chất trong công nghiệp xử lý nước thải

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Xây dựng quy trình sản xuất magie hydroxyt từ nước ót

– Nghiên cứu sử dụng vôi – nước ót để xử lý nước thải một số ngành sản xuất: Thuộc da, dệt nhuộm, xi mạ và xử lý nước thải đô thị.

– Thiết lập quy trình sản xuất sữa magie hydroxyt từ nước ót và sử dụng nó để thay thế xút trong xử lý nước thải xi mạ

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 7 năm 2013             Kết thúc: tháng 3 năm 2015

7) Kinh phí thực hiện:         431,784 triệu đồng