1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sử dụng tổng hợp các biện pháp sinh học để cải thiện độ phì nhiêu của đất góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của một số cây trồng chủ yếu tại Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nông hóa thổ nhưỡng

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

TS Lê Như Kiểu – Chủ nhiệm

ThS Trần Thị Lụa

ThS Lê Thị Thanh Thủy

ThS Nguyễn Viết Hiệp

KS Nguyễn Văn Huân

ThS Trần Quang Minh

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Áp dụng kỹ thuật canh tác sử dụng biện pháp trồng xen đậu xanh và bón bổ sung phân hữu cơ sinh học ủ từ rơm rạ để cải thiện độ phì của đất và nâng cao hiệu quả canh tác khoai mỳ, ngô tại Ninh Thuận

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Nghiên cứu sử dụng vật liệu phủ sống là cây đậu xanh để trồng xen trong mô hình trồng khoai mỳ và ngô cho hiệu quả cao. Năng suất ngô của mô hình tăng 21,08 tạ/ha so với mô hình đối chứng của người dân. Năng suất khoai mỳ của mô hình tăng 19,60 tấn/ha so với mô hình đối chứng của người dân

– Xây dựng được mô hình sản xuất phân bón sinh học từ các nguồn phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ, thân lõi ngô) có bổ sung phụ gia.

– Sản xuất 10 tấn phân bón hữu cơ sinh học tại chỗ đáp ứng theo tiêu chuẩn chất lượng phân bón hữu cơ sinh học do Bộ NN&PTNT ban hành

– Tổ chức tập huấn quy trình sản xuất phân bón sinh học từ các nguồn phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ, thân lõi ngô) có bổ sung phụ gia; kỹ thuật trồng xen đậu xanh trong mô hình trồng ngô và khoai mỳ

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 10 năm 2011                       Kết thúc: tháng 4 năm 2014

7) Kinh phí thực hiện:         595,575 triệu đồng