1) Tên nhiệm vụ: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến giun móc/mỏ tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Trương Văn Hội

4) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

–  Xác định tỉ lệ, cường độ, sự thay đổi một số chỉ số huyết học đến nhiễm giun móc/mỏ của người dân từ 6 tuổi trở lên tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận năm 2016.

– Xác định một số yếu tố liên quan đến tỉ lệ và cường độ nhiễm giun móc/mỏ tại xã  Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận năm 2016

– Nội dung chính

Nội dung 1: Điều tra cộng đồng người dân từ 6 tuổi trở lên  tại các hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn xã Vĩnh Hải. Theo phương pháp chọn mẫu cụm, ngẫu nhiên hệ thống. Điều tra thông qua việc:

Nội dung 2: Xử lý số liệu và phân tích kết quả điều tra bằng các phần mềm thống kê y học để xác định tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm và sự thay đổi một số chỉ số huyết học, từ đó tìm ra một số yếu tố liên quan bằng các phép kiểm định thống kê.

Nội dung 3: Khuyến nghị các đơn vị cam kết ứng dụng thực hiện để phòng chống nhiễm giun móc trên địa bàn xã Vĩnh Hải nói riêng, trên toàn tỉnh Ninh Thuận nói chung.

5) Lĩnh vực nghiên cứu: 302, Khoa học Y, Dược

6) Phương pháp nghiên cứu:

Cắt ngang mô tả

7) Kết quả dự kiến:

–  Báo cáo tổng hợp số liệu điều tra tình hình nhiễm  giun móc và các yếu tố liên quan  hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường ở người dân từ 6 tuổi trở lên tại xã Vĩnh Hải tỉnh Ninh Thuận năm  2016

– Bài báo đăng Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn, hoặc Tp Hồ Chí Minh, hoặc Trung ương

8) Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Bắt đầu: tháng 02 năm 2016

Kết thúc: tháng 01 năm 2017