1) Tên nhiệm vụ: “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo (Toxocara spp.) ở người dân tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2020”

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

BS.CK2 Thái Phương Phiên.

Th.S Trương Văn Hội

BS.CK2 Lê Vũ Chương

PGS. TS. BS Thân Trọng Quang

BS.CK2 Lê Trọng Lưu

BS.CK1 Nguyễn Nhị Linh

BS.CK2 Nguyễn Thị Ngọc Anh

ThS. Đỗ Thùy Dung

CN. Nguyễn Hoàng Diệu

ThS. Lê Văn Thanh

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Xác định tỷ lệ huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo (Toxocara spp.) ở người dân bằng xét nghiệm ELISA tại tỉnh Ninh Thuận.

– Mô tả một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo ở người dân tại điểm nghiên cứu

Mục tiêu cụ thể:

– Đối tượng nghiên cứu bao gồm 1320 người dân từ 3 tuổi trở lên đang sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận đủ tiêu chí đưa vào nghiên cứu.

– Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp cắt ngang mô tả.

– Cỡ mẫu xét nghiệm xác định tỷ lệ huyết thanh dương tính

– Cỡ mẫu phỏng vấn

– Xác định tỷ lệ huyết thanh dương tính với ấu trùng GĐC/M ở người dân bằng

xét nghiệm HT học phát hiện kháng thể kháng Toxocara spp. ở người.

– Xác định tỷ lệ tăng BCAT của đối tượng nghiên cứu.

– Phỏng vấn người dân từ 15 tuổi trở lên về kiến thức, thái độ và thực hành để

xác định các yếu tố liên quan đến HT dương tính

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Tỷ lệ huyết thanh dương tính với Ấu trùng giun đũa chó/mèo ở người dân tỉnh Ninh Thuận

– Một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính với Ấu trùng giun đũa chó/mèo ở người dân

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 06/2020 Kết thúc: tháng 11/2020

7) Kinh phí thực hiện.: 733.276.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 733.276.000 đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…): 0,0 triệu đồng .