1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trình diễn nuôi thử nghiệm con Dúi sinh sản tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Nam

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

KS Nguyễn Tấn Lộc – Chủ nhiệm

CN Nguyễn Văn Xự

CN Nguyễn Trần Thuận

KT Nguyễn Thị Lài

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Chuyển giao và áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi con Dúi phù hợp theo điều kiện tự  nhiên tại xã Nhị Hà tạo hướng phát triển kinh tế mới của người dân; giúp bà con xã Nhị Hà phát triển kinh tế từ nuôi Dúi, trên cơ sở đó phát triển nhân rộng mô hình,  góp phần đa dạng đối tượng vật nuôi, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Đã tiến hành khảo sát lựa chọn được 05 hộ có đủ điều kiện tham gia mô hình nuôi  thử nghiệm Dúi sinh sản tại xã Nhị Hà, mỗi hộ được giao 10 cặp giống từ 4-5 tháng tuổi (5 đực, 5 cái).

– Khẳng định được tính thích nghi của Dúi bố mẹ thuần dưỡng nhập nội từ Trang trại Dúi  Đông Nam, huyện Bình Chánh – TPHCM về nuôi tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận.

– Đã xây dựng quy trình nuôi Dúi  sinh sản, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, giảm thiểu tình trạng săn bắt Dúi  tự nhiên, tạo công ăn việc làm cho nhân dân ở địa phương.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 4 năm 2013             Kết thúc: tháng 2 năm 2015

7) Kinh phí thực hiện:         350539000 đồng