1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng và chuyển giao bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho cấp xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Khoa học và Công nghệ

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

ThS Nguyễn Đức Thắng – Chủ nhiệm

ThS Phạm Thanh Hưng

CN Nguyễn Quốc Thế Hiển

KS Lê Hồng Khải

CN Nguyễn Quang Đạo

CN Lê Thị Bích Hạnh

KS Ung Thị Phương Thảo

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Xây dựng được các quy trình/ thủ tục giải quyết công việc một cách khoa học từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian công của việc của tổ chức/ công dân; tác động tích cực trong thực thi nhiệm vụ tại 03 Thị trấn Tân Sơn, Khánh Hải và Phước Dân.

– Góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo quy định của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh; chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao; từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi đến cơ quan hành chính nhà nước.

– Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý và tác nghiệp hồ sơ (Chính phủ điện tử) và là công cụ đắc lực phục vụ hiện đại hóa thuộc Chương trình cải cách hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay và cả giai đoạn 2011-2020.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Xây dựng và chuyển giao bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại 03 thị trấn Tân Sơn, Khánh Hải, Phước Dân phù hợp theo Mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ .

– Đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của cho 03 thị trấn thuộc 03 huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 4 năm 2013             Kết thúc: tháng 4 năm 2014

7) Kinh phí thực hiện:         177600000 đồng