Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống nho mới...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống nho mới NH01-152 theo hướng VietGAP 2) Tổ chức...

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh để chế biến thức...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh để chế biến thức ăn cho gia súc từ nguyên...

Điều tra, khảo sát hiện trạng khoa học và công nghệ trên địa bàn...

1) Tên nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát hiện trạng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006-2014...