Nhiệm vụ KHCN đã đăng ký

Nhiệm vụ KHCN đã đăng ký

Xây dựng mô hình luân canh cây trồng cạn (bắp lai vụ Đông Xuân...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình luân canh cây trồng cạn (bắp lai vụ Đông Xuân - Đậu xanh vụ Hè Thu)...

Xây dựng mô hình nuôi trùn quế quy mô nông hộ tại xã Phước...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình nuôi trùn quế quy mô nông hộ tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước 2) Tổ chức...

“Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất...

1) Tên nhiệm vụ: “Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất giống nho NH01-152 tại Ninh Thuận” 2)...

“Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận rong sụn tỉnh Ninh Thuận”

1) Tên nhiệm vụ: “Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận rong sụn tỉnh Ninh Thuận” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:...

“Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng...

1) Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh...

“Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ, đội tàu khai thác hải sản trên...

1) Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ, đội tàu khai thác hải sản trên vùng biển xa phù hợp với...

Nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm thực phẩm từ cừu Ninh...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm thực phẩm từ cừu Ninh Thuận. 2) Tổ chức chủ trì nhiệm...

“Khảo sát sai sót, sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh...

1) Tên nhiệm vụ: “Khảo sát sai sót, sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận năm 2016 - 2017” 2)...

“Khảo sát, điều tra cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm...

1) Tên nhiệm vụ: “Khảo sát, điều tra cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm...

“Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo các...

1) Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo các cấp độ rủi ro thiên tai...