NHIỆM VỤ KHCN TRONG TỈNH

NHIỆM VỤ KHCN TRONG TỈNH

CHUYỂN GIAO, NHÂN RỘNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG VÀ THÂM CANH KIỆU THEO HƯỚNG...

1) Tên nhiệm vụ: Chuyển giao, nhân rộng quy trình nhân giống và thâm canh kiệu theo hướng an toàn tại huyện Ninh Sơn,...

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số nguồn gen Thanh thiên quỳ...

1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia...

Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xác định hạn ngạch giấy phép khai...

1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xác định hạn ngạch giấy phép khai thác thủy...

Nghiên cứu quy trình công nghệ và xây dựng mô hình bảo quản thịt...

1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình công nghệ và xây dựng mô hình bảo quản thịt dê...

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kỹ thuật cải tạo vườn điều kết hợp...

1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kỹ thuật cải tạo vườn điều kết hợp trồng xen...

Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Chuối hột mô côi Phước...

1) Tên nhiệm vụ: "Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Chuối hột mô côi Phước Bình”.

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính...

1) Tên nhiệm vụ: “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo (Toxocara spp.)...

Đánh giá hiện trạng, dự báo đa dạng sinh học, chất lượng các thành...

1) Tên nhiệm vụ: “Đánh giá hiện trạng, dự báo đa dạng sinh học, chất lượng các thành phần môi trường tại tỉnh Ninh Thuận phục vụ phát triển...

Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Thịt bò Ninh Thuận”

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Thịt bò Ninh Thuận” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm...

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng...

1 Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh một số loại cây ăn quả...