NHIỆM VỤ KHCN TRONG TỈNH

NHIỆM VỤ KHCN TRONG TỈNH

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Ninh Thuận” cho sản phẩm...

1) Tên nhiệm vụ: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Ninh Thuận” cho sản phẩm táo của tỉnh Ninh Thuận 2) Tổ...

“ Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc/mỏ...

1) Tên nhiệm vụ: “ Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc/mỏ tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh...

“Đánh giá, tuyển chọn các giống lúa mới có triển vọng hiệu quả kinh...

1) Tên nhiệm vụ: “Đánh giá, tuyển chọn các giống lúa mới có triển vọng hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều...

Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Ninh Thuận

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Ninh Thuận 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đài...

Nghiên cứu ứng dụng Bentonite để tăng cường giữ ẩm và nâng cao dinh...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng Bentonite để tăng cường giữ ẩm và nâng cao dinh dưỡng cho đất nhằm nâng cao...

Trồng thử nghiệm cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harm) theo tiêu chuẩn GACP...

1) Tên nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harm) theo tiêu chuẩn GACP tại Ninh Thuận nhằm cung cấp nguồn...

Xây dựng và triển khai mô hình trồng rau an toàn bằng công nghệ...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai mô hình trồng rau an toàn bằng công nghệ thủy canh trong nhà màng quy...

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo các...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo các cấp độ rủi ro thiên tai...

Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh...

Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới từ rong mơ (Sargassum) tại...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới từ rong mơ (Sargassum) tại Ninh Thuận 2) Tổ chức chủ trì...